WATSON DISCOVERY

Watson Discovery is een bekroond AI-aangedreven intelligent zoek- en tekstanalyseplatform dat datasilo's elimineert en informatie ophaalt die verborgen is in bedrijfsgegevens. Het platform maakt gebruik van innovatieve, toonaangevende natuurlijke taalverwerking om zinvolle zakelijke inzichten te verkrijgen uit documenten, webpagina's en big data, waardoor de doorzoektijd met meer dan 75% kan worden verkort.

Doorzoek de inhoud in uw verbonden gegevensbronnen, lokaliseer de meest relevante passage en verkrijg de brondocumenten of webpagina.

Lokaliseert Antwoorden

Wat Is Watson Discovery?

Ontdek in ‘near realtime’ verborgen patronen, trends en relaties in uw gegevens. Gebruik tekstanalyse om inzicht te krijgen in sociale media, e-commercetrends en gebruikersgedrag, en zoek de grondoorzaken van problemen om gaandeweg beter geïnformeerde beslissingen te nemen.

Vind Trends

Verbeter uw klantervaring door antwoorden te geven op documenten en gegevens in een conversatie-zoekervaring met een virtuele assistent die de IBM Watson Assistant-zoekvaardigheid gebruikt.

Verbetert Chatbots

Onthul ongeziene inzichten in uw gegevens.
IBM Watson Discovery maakt het mogelijk om snel cognitieve, op cloud gebaseerde verkenningsapplicaties te bouwen die onzichtbare en bruikbare inzichten naar boven halen die verborgen zijn in ongestructureerde gegevens met functies die worden aangedreven door natuurlijke taalverwerking (NLP) en ‘Machine Learning’ (ML).

Overzicht

Smart Document Understanding (SDU) is een visuele tool voor ‘Machine Learning’ (ML) waarmee gebruikers tekst kunnen labelen, zodat de tool inzicht krijgt in kritieke componenten in uw bedrijfsdocumenten, zoals kopteksten, tabellen en meer. Nadat u een paar pagina's van uw documenten heeft geannoteerd, kan SDU zichzelf de rest aanleren, door antwoorden en informatie alleen uit relevante inhoud op te halen

Begrijpt Uw Documentstructuur

Aangedreven door Watson Discovery, kan IBM Watson Assistant snel en efficiënt reageren op vragen van gebruikers. U kunt een betere klantervaring bieden door tekstpassages uit relevante inhoud aan te bieden.

Integreert Met Chatbots

Watson AI - Knowledge at your fingertips

ONZE ANDERE PRODUCTEN

WATSON ASSISTANT

HR ASSISTANT